หน้าเว็บไซต์ระบบ HTML  หน้าเว็บไซต์ระบบ HTML / PHP  หน้าเว็บไซต์ระบบ HTML / PHP
 ปุ่มเมนูไม่เกิน 20 ปุ่ม  ปุ่มเมนูไม่จำกัด  ปุ่มเมนูไม่จำกัด
 เมนูย่อยด้านข้าง  เมนูย่อยด้านข้าง  เมนูย่อยด้านข้าง
 Popup message  Popup message  Popup message
 Slide Images  Slide Images  Slide Images
 ออกแบบ Logo ฟรี  ออกแบบ Logo ฟรี  ออกแบบ Logo ฟรี
 Logo Flash  Logo Flash  Logo Flash
 Rollover Images  Rollover Images  Rollover Images
 Facebook Box  Facebook Box  Facebook Box
 Radio Online  Radio Online **ได้ตาม Gamesite#2 ทั้งหมดครับ **
 ระบบห้ามคุมดำ  ระบบห้ามคุมดำ
 ระบบห้ามคลิ๊กขวา  ระบบห้ามคลิ๊กขวา
 Effect Header : Flash Wink  ระบบข่าวเลื่อน
 Scrollbar color
   Favicon icon
   Chat Box
   Effect Header : Animation
  - เช่น ไฟลุก/แสงไฟกระพิบ/ตากระพิบ/ ฯลฯ
 Effect Header : Animation
  - เช่น ไฟลุก/แสงไฟกระพิบ/ตากระพิบ/ ฯลฯ